1
Bạn cần hỗ trợ?

 

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dược Phẩm Thiên Ân đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý Website duocthienan.com yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, điện thoại. 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website duocthienan.com, website duocthienan.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: website duocthienan.com luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dược Phẩm Thiên Ân không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dược Phẩm Thiên Ân lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại website duocthienan.com, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website duocthienan.com

Hệ thống của Công ty CP TNHH Giải Pháp Nhanh Sài Gòn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng website duocthienan.com

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và website duocthienan.com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website duocthienan.com. Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dược Phẩm Thiên Ân sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website duocthienan.com;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: website duocthienan.com không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Hỗ trợ tư vấn
0283.8474.116

Taburtri
Chat với chúng tôi